Doeltreffendheid en veiligheid van orale immunotherapie met AR101 in Europese kinderen met een pinda-allergie (ARTEMIS): een multicenter, dubbelblinde, gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde fase 3 trial

Achtergrond: Pinda-allergie is de belangrijkste oorzaak van voedsel-gerelateerde anafylaxie. De huidige beheersopties kunnen de voedselallergie-gerelateerde kwaliteit van leven negatief beà nvloeden. We wilden de werkzaamheid van een oraal biologisch geneesmiddel (ar101) onderzoeken.

methoden: de AR101 Trial in Europe Measuring Oral Immunotherapy Success in peanut-allergic children (Artemis) trial was een multicenter, dubbelblind, gerandomiseerd, placebogecontroleerd fase 3 trial uitgevoerd in 18 ziekenhuizen in Ierland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Kinderen en adolescenten met pinda-allergie in de leeftijd van 4-17 jaar, die dosisbeperkende symptomen ontwikkelden tot 300 mg of minder pinda-eiwit (equivalent aan ongeveer één pindakorrel) tijdens een dubbelblinde placebo-gecontroleerde voedseluitdagingstest bij inclusie in de studie, werden in het onderzoek opgenomen. De deelnemers werden willekeurig (3:1) toegewezen aan dagelijkse doses van ofwel orale ar101-immunotherapie (ar101-groep) ofwel een smaakgemaskerde placebo (placebogroep). Alle deelnemers, onderzoekers en zorgverleners werden gemaskeerd om behandeling toewijzing totdat het onderzoek was voltooid. De Doses werden elke 2 weken gedurende 6 maanden verhoogd tot een dosis van 300 mg werd bereikt en gedurende 3 maanden gehandhaafd. Het primaire eindpunt was het percentage deelnemers in de intention-to-treat-of veiligheidspopulatie (gedefinieerd als de deelnemers die willekeurig waren toegewezen en ten minste één dosis van het toegewezen geneesmiddel hadden ontvangen) die een enkele dosis van 1000 mg (cumulatieve dosis 2043 mg) pinda-eiwit konden consumeren zonder dosisbeperkende allergische symptomen te ontwikkelen bij een dubbelblinde placebogecontroleerde voedseluitdaging na 9 maanden behandeling. Aanvullende eindpunten waren de veiligheid (d.w.z. de frequentie en ernst van bijwerkingen) en veranderingen in voedselallergie-gerelateerde kwaliteit van leven, beoordeeld aan de hand van de leeftijdsgebonden vragenlijst voor voedselallergie (Faqlq ‘ s) en de Food Allergy Independent Measure (FAIM). De studie is geregistreerd bij ClinicalTrials.gov, NCT03201003, en is voltooid.

bevindingen: tussen 12 juni 2017 en 15 februari 2018 werden 227 patiënten gescreend, van wie 175 willekeurig werden toegewezen aan de AR101-groep (n=132) en de placebogroep (n=43). Aan alle primaire en secundaire eindpunten werd voldaan. 77 (58%) van de 132 deelnemers in de AR101-groep verdroegen 1000 mg pinda-eiwit bij de exit food challenge versus één (2%) van de 43 deelnemers in de placebogroep (ar101-placebo behandelingsverschil 56·0% , p<0·0001). Bijwerkingen werden door bijna alle deelnemers gemeld. De maximale ernst van de gemelde bijwerkingen was mild of matig voor de meeste deelnemers die AR101 kregen (mild, 66 van de 132 deelnemers; matig, 63 ; en ernstig, één ) of placebo (mild, 24 van de 43 deelnemers; matig, 18 ; ernstig, geen). Deelnemers van 8-12 jaar in de AR101-groep rapporteerden verbeteringen die het minimale klinisch belangrijke verschil tussen de twee groepen over alle faqlq-domeinen overtroffen. Bovendien rapporteerden deelnemers in de AR101-groep en hun verzorgers verbeteringen die het minimale klinisch belangrijke verschil in FAIM-domeinen overtroffen met betrekking tot de waargenomen waarschijnlijkheid en resultaten van een ernstige allergische reactie.

interpretatie: Ar101 orale immunotherapiebehandeling leidde tot snelle desensibilisatie voor pindaproteïne, met een voorspelbaar veiligheidsprofiel dat verbeterde met de behandeling, en een daarmee samenhangende verbetering van de door zichzelf en door de verzorger gemelde voedselallergie gerelateerde kwaliteit van leven. Deze patiëntgerichte resultaten verstrekken onschatbare gegevens om artsen, patiënten, en verzorgers te helpen geà nformeerde, gedeelde beslissingen over het beheer van pinda-allergie maken.

Financiering: Aimmune Therapeutics.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back to Top