Aftrekbaarheid van juridische kosten voor Estate Planning|

aftrekbaarheid van juridische vergoedingen voor Estate Planning
18 februari

* * UPDATE: Tax reductions and Jobs Act (TCJA), uitgevaardigd op 22 December 2017, mits, “afgezien van subsectie (a) , Geen diverse gespecificeerde aftrekposten worden toegestaan voor enig belastbaar jaar dat begint na 31 December 2017 en vóór 1 januari 2026.”**

in artikel 212 van de code Internal Revenue (hierna “de Code” genoemd) is bepaald dat alle in het belastbare jaar betaalde of gemaakte gewone en noodzakelijke uitgaven in mindering kunnen worden gebracht:

1. voor productie of verzameling van inkomsten;

2. voor het beheer, de instandhouding of het onderhoud van goederen gehouden voor de productie van inkomen; of

3. in verband met de vaststelling, inning of teruggaaf van enige belasting.

artikel 212 wordt beperkt door de ondergrens van twee procent (2%) volgens § 67 van de Code. Artikel 67 voorziet in een individu “diverse gespecificeerde aftrekposten” mag alleen worden afgetrokken voor zover het totaal van de aftrekposten meer dan twee (2%) procent van het aangepaste bruto-inkomen. IRC §67 (a). Vanwege de gespecificeerde aftrek vloer, zullen de meeste klanten niet profiteren van een aftrek voor juridische kosten gemaakt in estate planning.

de belastingrechtbank heeft een groot aantal zaken onderzocht om te bepalen of juridische kosten voor estate planning aftrekbaar zijn. Een van de eerste gevallen om een aftrek toe te staan voor estate planning kosten, Bagley v. Commissaris, vond dat het advocatenkantoor aftrekbare juridische diensten op grond van §212(2). Het advocatenkantoor raadpleegde de klanten met betrekking tot fiscaal gunstige investeringen, leningen aan het bedrijf dat eigendom is van de familie van de klant, en de beoordeling en creatie van estate plannen voor de familieleden.

in de zaak Merians / Commissioner stond het Hof een aftrek toe van §212(3) voor juridische kosten die aan belastingadviezen waren toegewezen. Het Hof heeft hun beslissing beperkt uitgelegd tot een aftrek voor slechts het gedeelte van de diensten dat het als fiscaal advies beschouwde. De advocaat heeft geen nauwkeurige tijd invoer of facturering records die de hoeveelheid tijd besteed aan fiscale aspecten van zijn vertegenwoordiging.

de belastingrechter heeft geen aftrek toegestaan voor juridische kosten betaald voor estate planning en algemene bedrijfsrichtsnoeren wanneer de belastingplichtige niet beschikt over enig bewijs van hoe de vergoedingen betrekking hebben op de §212-categorieën. De loutere voorbereiding van een testament of testamentaire trust zal niet aftrekbaar zijn. Er kan echter worden gesteld dat de oprichting van een herroepbare living trust een belastinggedreven transactie is voor het beheer en de instandhouding van onroerend goed. Evenzo zou de belastingplichtige kunnen stellen dat de vergoedingen werden betaald in verband met de vaststelling (minimalisering) van de toekomstige belastingschuld van de belastingplichtige. Daarom moeten de vergoedingen aftrekbaar zijn volgens §212(2) en 212(3).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back to Top