Kort rapport om förbindelserna mellan Armenien och Grekland – mfa.am

kort rapport om förbindelserna mellan Armenien och Grekland

15 oktober, 2020

den 16 oktober kommer utrikesministern i Grekland Nikos Dendias att besöka Armenien.

armeniska-grekiska relationer har traditionellt varit varma och vänliga. De armeniska och grekiska folken är sammanflätade med århundraden gamla broderliga band.

Grekland är en av Armeniens största partner i Europa, och Armenien betonar starkt vikten av ansträngningarna för att utvidga och fördjupa partnerskapet.

politisk dialog

de diplomatiska förbindelserna mellan Republiken Armenien och Republiken Grekland upprättades den 20 januari 1992. Samarbetet mellan de två vänliga länderna utvecklas dynamiskt och omfattar politisk, försvar, handel och ekonomi, utbildning, vetenskap, kultur, turism och ett antal andra områden av ömsesidigt intresse. Det finns en stark rättslig ram mellan de två länderna: Armenien och Grekland har hittills undertecknat mer än 40 juridiska dokument.

den Armensk-grekiska mellanstatliga kommissionen för ekonomiskt, industriellt, tekniskt och vetenskapligt samarbete fungerar effektivt.

de politiska samråden mellan Armeniens och Greklands utrikesministerier hålls regelbundet.

interparlamentariska relationer

det finns vänskapsgrupper som verkar i parlamenten i de två länderna. Chefen för Armeniens-Greklands vänskapsgrupp i Armeniens nationalförsamling är Mkhitar Hayrapetyan, medan i det grekiska parlamentet är gruppens chef Dimitrios Markopoulos.

den 25 April 1966 antog det grekiska parlamentet en resolution som erkände den 24 April 1915 som armeniskt Folkmordsminnesdag. Den 9 September 2014 antogs ett lagförslag mot förnekandet av det armeniska folkmordet som kriminaliserar rasism och främlingsfientlighet.

i mars 2015 antog Armeniens nationalförsamling enhälligt ett uttalande som fördömde det Ottomanska rikets folkmord på de grekisk-assyrierna.

multilateralt samarbete

samarbete i internationella plattformar och multilaterala format spelar en viktig roll i förbindelserna mellan Armenien och Grekland. Både Armenien och Grekland har i stort sett konsekventa tillvägagångssätt för många frågor på den internationella dagordningen.

Armenien fäster stor vikt vid Greklands konsekventa ansträngningar mot agendan för förebyggande av folkmord och brott mot mänskligheten.

år 2015, vid den 69: e sessionen i FN: s generalförsamling i New York, var Grekland medförfattare till reolutionen om att förklara en internationell dag för minne och värdighet för offren för brottet folkmord och förebyggande av detta brott, som initierades av Republiken Armenien, och i 2018 vid FN: s råd för mänskliga rättigheter i Geneve har Grekland medförfattare till resolutionen om “förebyggande av folkmord”.

Armenien värdesätter också Greklands aktiva roll i samband med att stärka förbindelserna mellan Armenien och EU och dialogen mellan Armenien och NATO, inklusive samarbetet på fredsbevarande område.

den 7 juli 2020 ratificerade det grekiska parlamentet det omfattande och utvidgade partnerskapsavtalet mellan EU och Armenien, som är en ny rättslig grund för förbindelserna med EU och EU: s medlemsstater.

Armenien-Grekland-Cypern trilateralt samarbete

Armenien-Grekland ett nära samarbete pågår också inom Armenien-Grekland-Cypern trilateralt format. Den 24 juni 2019 ägde det första trilaterala mötet mellan utrikesministrarna i Armenien, Grekland och Cypern rum i Nicosia, vilket resulterade i ett gemensamt uttalande som betonar att det enda syftet med det trilaterala samarbetet är att främja fred, stabilitet och välstånd genom den omfattande politiska dialogen och partnerskapet mellan de deltagande staterna.

den 25 September 2019 ägde det andra trilaterala mötet mellan utrikesministrarna rum i New York inom ramen för FN: s generalförsamlings 74: e session.

det första trilaterala toppmötet mellan Armenien och Grekland och Cypern planeras hållas i Armenien.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Back to Top