Katsaus Beche De Mer (Sea Cucumber) Kalastus Malediivit-BOBP / WP/79

1. Johdanto
2. ARVOSTELU
3. BECHE DE MER-kalastus

3.1 historia
3.2 lajit
3.3 kalastusmenetelmät, – alueet ja-kaudet
3.4 jalostus
3.5 kaupan pitäminen ja vienti
3.6 tulot ja menot
3.7 tuotannon suuntaukset

4. BECHE DE MER-VARAT
5. Kalastukseen liittyvät ongelmat, kysymykset ja huolenaiheet

5.1 arvokkaiden lajien saaliiden pieneneminen
5.2 yölliset lajit
5.3 nuorten kalojen pyynti
5.4 Huono jalostus
5.5 kalastajien muutto
5.6 kalastuksen vuorovaikutus
5.7 tonnikalan kalastus
5.8 myrkylliset ominaisuudet
5.9 ekologinen tasapaino

6. Suositukset

liitteet

kaupallisesti pyydetyt holoturialajit

taulukot

1. Kaupallisesti korjattujen holoturialaisten nimet.
2. Kalastajille beche de meristä maksetut keskihinnat.
3. Joidenkin beche de mer-lajikkeiden kokoluokka.
4. Keskimääräiset vientihinnat (FOB) vientiin tarkoitetulle beche de merille.
5. Mekanisoiduille dhoneille aiheutuneet kulut merimatkojen keräämisestä.
6. Merimakkarakalastuksesta saatujen tulojen jakautuminen.
7. Merimakkarakalastuksesta saadut tulot.
8. Beche de Merin vienti (19851990).
9. Lajikoostumus Beche de mer exports, 1986 – 1990.
10. Suhteellisen runsaasti kaupallisesti harvestedholothurians.

KARTAT, KUVIOT JA KAAVIOT

1. Kartta: Malediivit.
2. Beche de Merin kuukausivienti, 1988 – 1990.
3. Vuosittainen vaihtelu suurten merellisten tuotteiden tuotannossa.
4. Prosenttiosuus pituus taajuus jalostettujen T. ananas (Picklyredfish).
5. Processed M. nobilis (WhiteTeatfish) – bakteerin prosenttiosuus pituustaajuudesta.
6. Jalostetun S. chloronotuksen(Greenfish) prosentuaalinen pituustaajuus.
7. Jalostetun A. mauritianan (SurfRedfish) prosentuaalinen pituustiheys.
8. Jalostetun H. Atran (Tikkukala) prosentuaalinen pituus hithaadhoo Islandilta.

BENGALINLAHDEN OHJELMAN JULKAISUT

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Back to Top