Jäämistösuunnittelun oikeuskulujen vähennyskelpoisuus|

Jäämistösuunnitteluun liittyvien oikeudenkäyntikulujen vähennyskelpoisuus
18.helmikuuta

**UPDATE: Tax Cuts and Jobs Act (TCJA), annettu 22. joulukuuta 2017, edellyttäen, että “vaikka momentti (a) , mitään sekalaisia eriteltyjä vähennyksiä ei sallita verovuodelta, joka alkaa joulukuun 31. päivän 2017 jälkeen ja ennen tammikuun 1. päivää 2026.”**

verolain (Internal Revenue Code) 212§: ssä säädetään, että vähennys voidaan tehdä kaikista verotusvuoden aikana maksetuista tai aiheutuneista tavanomaisista ja tarpeellisista kuluista:

1. tulojen tuottamiseen tai keräämiseen;

2. tulontuotantoa varten omistetun omaisuuden hoitoon, säilyttämiseen tai ylläpitoon; tai

3. veron määrittämisen, kantamisen tai palautuksen yhteydessä.

pykälää 212 rajoittaa säännöstön 67§: n mukainen kahden prosentin (2%) kerros. Pykälässä 67 säädetään, että henkilön “sekalaiset eritellyt vähennykset” voidaan vähentää vain siltä osin kuin vähennysten kokonaismäärä ylittää kaksi (2%) prosenttia oikaistusta bruttotulosta. IRC: n 67§: n a alakohta. Koska eritelty vähennykset kerros, useimmat asiakkaat eivät hyödy vähennys oikeuskulut aiheutuneet jäämistön suunnittelu.

Vero-oikeus on käsitellyt lukuisia tapauksia selvittääkseen, ovatko jäämistösuunnittelusta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut vähennyskelpoisia. Bagley v. Komission jäsen, totesi, että Asianajotoimisto tarjoaa vähennyskelpoisia oikeudellisia palveluja §212 (2). Asianajotoimisto konsultoi asiakkaita verotuksellisista sijoituksista, asiakasperheen omistamalle yhtiölle myönnetyistä lainoista sekä perheenjäsenten kiinteistösuunnitelmien tarkastelusta ja laatimisesta.

asiassa Merian v. komissaari oikeus salli 212§: n 3 momentin mukaisen vähennyksen veroneuvontaan osoitetuista oikeudenkäyntikuluista. Oikeus tulkitsi heidän ratkaisunsa suppeasti siten, että vähennys koski vain sitä osaa palveluista, jota se piti veroneuvontana. Asianajaja ei ylläpitänyt tarkkoja aikamerkintä-tai laskutustietoja, jotka olisivat kuvastaneet hänen edustamisensa verotuksellisiin seikkoihin käytettyä aikaa.

Vero-oikeus on evännyt vähennykset jäämistösuunnittelusta ja yleisestä liikeneuvonnasta maksetuista oikeudenkäyntikuluista, kun verovelvollisella ei ole näyttöä siitä, miten maksut liittyvät 212§: n luokkiin. Pelkkä testamentin tai testamentin laatiminen ei ole vähennyskelpoista. Voidaan kuitenkin esittää argumentti, jonka mukaan peruttavan asumisrahaston perustaminen on verotuksellinen omaisuuden hoitoa ja säilyttämistä koskeva liiketoimi. Samoin verovelvollinen voi väittää maksujen syntyneen verovelvollisen tulevan verovelvollisuuden määrittämisen (minimoimisen) yhteydessä. Sen vuoksi palkkioiden olisi oltava vähennyskelpoisia 212§: n 2 momentin ja 212§: n 3 momentin mukaisesti.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Back to Top