Fradragsret for advokatsalærer for ejendomsplanlægning|

fradragsret for advokatsalærer for ejendomsplanlægning
18.februar

**opdatering: skattelettelser og Joblov (TCJA) vedtaget den 22. December 2017, forudsat at “otmodtagende underafsnit (a) er der ikke tilladt diverse specificerede fradrag for ethvert skattepligtigt år, der begynder efter 31. December 2017 og inden 1. januar 2026.”**

afsnit 212 i Internal Revenue Code (“Code”) bestemmer, at der er fradrag for alle de almindelige og nødvendige udgifter, der er betalt eller afholdt i løbet af det skattepligtige år:

1. til produktion eller indsamling af indkomst;

2. til forvaltning, bevarelse eller vedligeholdelse af ejendom, der besiddes til produktion af indkomst; eller

3. i forbindelse med bestemmelse, opkrævning eller tilbagebetaling af enhver skat.

afsnit 212 er begrænset af de to procent (2%) etage under kodeksens 67. Afsnit 67 bestemmer, at en persons “diverse specificerede fradrag” kun kan fratrækkes i det omfang, at det samlede fradrag overstiger to (2%) procent af den justerede bruttoindkomst. IRC 67(a). På grund af det specificerede fradragsgulv vil de fleste kunder ikke drage fordel af et fradrag for juridiske udgifter i forbindelse med ejendomsplanlægning.

skatteretten har overvejet adskillige sager for at afgøre, om advokatsalærer, der er afholdt i ejendomsplanlægning, er fradragsberettigede. En af de første sager, der tillader et fradrag for ejendomsplanlægningsgebyrer, Bagley v. Kommissær, fandt, at advokatfirmaet forudsat fradragsberettigede juridiske tjenester i henhold til 212(2). Advokatfirmaet konsulterede klienterne med hensyn til skattegunstige investeringer, lån til det selskab, der ejes af klientfamilien, og gennemgang og oprettelse af ejendomsplaner for familiemedlemmerne.

i Merians V. kommissær tillod retten et fradrag på 212(3) for advokatsalærer tildelt skatterådgivning. Retten fortolkede snævert deres beslutning til et fradrag for kun den del af tjenester, som den betragtede skatterådgivning. Advokaten opretholdt ikke nøjagtige tidsindtastnings-eller faktureringsregistre, der afspejler den tid, der blev brugt på skatterelaterede aspekter af hans repræsentation.

Skattedomstolen har ikke tilladt fradrag for advokatsalærer, der er betalt for ejendomsplanlægning og generel forretningsvejledning, når skatteyderen ikke har noget bevis for, hvordan gebyrerne vedrører kategorierne i rubrik 212. Den blotte forberedelse af et testamente eller testamentarisk tillid vil ikke være fradragsberettiget. Imidlertid kan der argumenteres for, at oprettelsen af en tilbagekaldelig levende tillid er en skattemotiveret transaktion til forvaltning og bevarelse af ejendom. Tilsvarende kunne skatteyderen argumentere for, at gebyrerne blev afholdt i forbindelse med fastsættelsen (minimering) af skatteyderens fremtidige skattepligt. Gebyrerne bør derfor være fradragsberettigede i henhold til 212(2) og 212(3).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Back to Top