effekt og sikkerhed ved oral immunterapi med AR101 hos europæiske børn med peanutallergi (ARTEMIS): et multicenter, dobbeltblindt, randomiseret, placebokontrolleret fase 3 – forsøg

baggrund: peanutallergi er den førende årsag til fødevarerelateret anafylaksi. Nuværende ledelsesmuligheder kan have negativ indflydelse på fødevareallergirelateret livskvalitet. Vi havde til formål at undersøge effektiviteten af et undersøgelsesmæssigt oralt biologisk lægemiddel (AR101).

metoder: AR101-forsøget i Europa måling af Oral immunterapi succes i Peanut-allergic children (ARTEMIS)-forsøget var et multicenter, dobbeltblindt, randomiseret, placebokontrolleret fase 3-forsøg udført på 18 hospitaler i Irland, Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien, Sverige og Storbritannien. Børn og unge med peanutallergi i alderen 4-17 år, som udviklede dosisbegrænsende symptomer til 300 mg eller derunder peanutprotein (svarende til ca.en peanutkerne) under en dobbeltblind placebokontrolleret fødevareudfordringstest ved studiestart blev inkluderet. Deltagerne blev tilfældigt tildelt (3: 1) til at modtage daglige doser af enten AR101 oral immunterapi (ar101-gruppe) eller en smagsmaskeret placebo (placebogruppe). Alle deltagere, efterforskere og plejepersonale blev maskeret til behandlingstildeling, indtil undersøgelsen var afsluttet. Doserne blev øget hver 2. uge over 6 måneder, indtil en dosis på 300 mg blev nået og opretholdt i 3 måneder. Det primære endepunkt var andelen af deltagere i intention-to-treat-eller sikkerhedspopulationen (defineret som de deltagere, der var tilfældigt tildelt og havde modtaget mindst en dosis af det tildelte lægemiddel), der kunne indtage en enkelt dosis på 1000 mg (kumulativ dosis 2043 mg) jordnøddeprotein uden at udvikle dosisbegrænsende allergiske symptomer ved en udgang dobbeltblind placebokontrolleret fødevareudfordring efter 9 måneders behandling. Yderligere endepunkter omfattede sikkerhed (dvs.hyppigheden og sværhedsgraden af bivirkninger) og ændringer i fødevareallergirelateret livskvalitet, vurderet ved brug af alderssvarende spørgeskemaer om fødevareallergi livskvalitet (Ofte Stillede Spørgsmål) og Food Allergy Independent Measure (FAIM). Undersøgelsen er registreret hos ClinicalTrials.gov, NCT03201003, og er afsluttet.

resultater: mellem 12.juni 2017 og 15. februar 2018 blev 227 patienter screenet, hvoraf 175 tilfældigt blev tildelt AR101-gruppen (n=132) og placebogruppen (n=43). Alle primære og sekundære endepunkter blev opfyldt. 77 (58%) af 132 deltagere i AR101-gruppen tolererede 1000 mg jordnøddeprotein ved udgangen madudfordring versus en (2%) af 43 deltagere i placebogruppen (ar101-placebo-behandlingsforskel 56·0% , p<0·0001). Bivirkninger blev rapporteret af næsten alle deltagere. Den maksimale sværhedsgrad af rapporterede bivirkninger var mild eller moderat for de fleste deltagere, der fik AR101 (mild, 66 af 132 deltagere; moderat, 63 ; og svær, en ) eller placebo (mild, 24 af 43 deltagere; moderat, 18 ; svær, ingen). Deltagere i alderen 8-12 år i AR101-gruppen rapporterede forbedringer, der oversteg den mindste klinisk vigtige forskel mellem de to grupper på tværs af alle Ofte stillede spørgsmål domæner. Derudover rapporterede deltagere i AR101-gruppen og deres plejere forbedringer, der oversteg den minimale klinisk vigtige forskel i FAIM-domæner relateret til den opfattede sandsynlighed og resultater af en alvorlig allergisk reaktion.

fortolkning: AR101 oral immunterapibehandling førte til hurtig desensibilisering til jordnøddeprotein med en forudsigelig sikkerhedsprofil, der blev forbedret med behandlingen, og en tilknyttet forbedring af selvrapporteret og plejerrapporteret fødevareallergirelateret livskvalitet. Disse patientorienterede resultater giver uvurderlige data til at hjælpe læger, patienter, og plejere træffer informerede, delte beslutninger om håndtering af jordnødeallergi.

Finansiering: Aimmune Therapeutics.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Back to Top